Kdo za iniciativou stojí?

„The Supply Chain Initiative“ je společnou iniciativou 7 asociací působících na úrovni EU, jejímž cílem je zlepšit korektnost obchodních vztahů v rámci celého potravinářského dodavatelského řetězce.

Jde o asociace zastupující potravinářský sektor (FoodDrinkEurope), výrobce značkového zboží (AIM), maloobchodní sektor (The European Retail Round Table – ERRT, EuroCommerce, EuroCoop a Independent Retail Europe) a podnikatele v zemědělství (CELCAA).


Proč tato iniciativa?

Účelem této iniciativy je podpora správných obchodních praktik jako základu obchodních styků v rámci potravinářského dodavatelského řetězce. Iniciativa by prostřednictvím závazku svých signatářů k dodržování správných obchodních praktik měla podporovat kulturní výměnu. Zároveň by měla poskytovat opatření umožňující začlenit zásady nejlepší praxe do každodenních aktivit jednotlivých společností a kontrolovat aplikaci těchto zásad.

Cílem iniciativy je také zajistit, aby společnosti řešily spory korektně a transparentně a aby stěžovatel nebyl postižen odvetnými akcemi.


Přidejte se k nám

K iniciativě „The Supply Chain Initiative“ jsou zvány všechny společnosti dodavatelského řetězce. Aby se společnost mohla připojit, musí dodržovat zásady nejlepší praxe v obchodních vztazích a splnit několik požadavků. Ke splnění požadavků celého procesu Vám napomohou různé nástroje; pro malé a střední podniky je připraven zjednodušený postup.

Věříme, že tato iniciativa přispěje ke skutečné kultivaci obchodního prostředí a že bude prospěšná pro všechny aktéry potravinářského dodavatelského řetězce.

Registrovat

7 dobrých důvodů pro přistoupení k dobrovolnému rámci

 • 01Dobré jméno

  Přistoupením k dobrovolnému rámci dáte svým zákazníkům, dodavatelům a ostatním důležitým aktérům najevo, že jste odhodláni budovat korektní vztahy v rámci celého potravinářského dodavatelského řetězce.

 • 02Dobrovolnost

  Často se ukáže, že dobrovolné aktivity jsou rychlejší a méně nákladné než oficiální regulace.

  Jako signatářská společnost se můžete dobrovolně zavázat k dodržování korektních obchodních vztahů při své každodenní práci s ostatními aktéry potravinářského dodavatelského řetězce.

 • 03Rychlost

  Nemusíte čekat léta na to, až legislativa najde řešení pro nekorektní obchodní praktiky – přistoupením k tomuto dobrovolnému programu můžete už teď získat rychlou a funkční alternativu.

 • 04Specifičnost

  Seznam správných obchodních praktik i implementační rámec vypracovaly společnosti působící v potravinářském dodavatelském řetězci pro své vlastní potřeby.

  Budete tedy využívat systém sestavený na míru Vašim potřebám a specifikům.

 • 05Evropský rozsah

  Stejná pravidla budou platit pro všechny signatářské společnosti v celém dodavatelském řetězci v rámci celé EU.

 • 06Transparentnost

  Bez ohledu na velikost Vaší společnosti Vám bude k dispozici jasný postup, který Vám umožní přístup ke stanovenému souboru možností řešení sporů.

 • 07Podpora

  Podpisem získáte přístup k sadě podpůrných materiálů, které usnadní implementaci Vašich závazků např. k nástroji pro sebehodnocení, modulům e-learningu, vyhrazeným webovým stránkám atd.Partneři