Důležité dokumenty

V případě Vašeho zájmu podpořit využívání správných obchodních praktik a přispět ke kultivaci obchodního prostředí Vás prosíme o laskavé potvrzení Vašeho zájmu a prostudování dalších dokumentů.

  • Potvrzení záměru (stáhnout)
  • Připravenost zapojení do iniciativy SME (stáhnout)
  • Respekt k právům dodavatele a pravidla (stáhnout)
  • Statut (stáhnout)
  • Základní pravidla výměny informací (stáhnout)
  • Jednací řád pro projednání agregovaných sporů ve vertikálních vztazích v dodavatelském řetězci (stáhnout)
  • Jednací řád pro projednání bilaterálních sporů ve vertikálních vztazích v dodavatelském řetězci (stáhnout)