Faq

01 KDO STOJÍ ZA EVROPSKOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE ?

Supply Chain Initiative je společnou iniciativou sedmi asociací působících na úrovni EU, jejímž cílem je zlepšit korektnost obchodních vztahů v rámci celého potravinářského a dodavatelského řetězce. Jedná se o asociace zastupující potravinářský sektor (FoodDrinkEurope), výrobce značkového zboží (AIM), maloobchodní sektor (The European Retail Round Table – ERRT, EuroCommerce, EuroCoop a Independent Retail Europe) a podnikatele v zemědělství (CELCAA).

02 PROČ TATO INICIATIVA?

Účelem této iniciativy je podpora správných obchodních praktik jako základu obchodních styků v rámci potravinářského dodavatelského řetězce. Iniciativa by prostřednictvím závazku svých signatářů k dodržování správných obchodních praktik měla podporovat kultivaci obchodního prostředí. Zároveň by měla poskytovat opatření umožňující začlenit zásady nejlepší praxe do každodenních aktivit jednotlivých společností a kontrolovat aplikaci těchto zásad. Cílem iniciativy je také zajistit, aby společnosti řešily spory korektně a transparentně a aby stěžovatel nebyl postižen odvetnými akcemi.

03 KDO SE MŮŽE K INICIATIVĚ PŘIPOJIT?

K iniciativě „The Supply Chain Initiative“ jsou zvány všechny společnosti dodavatelského řetězce. Aby se společnost mohla připojit, musí dodržovat zásady nejlepší praxe v obchodních vztazích a splnit několik požadavků. Ke splnění požadavků celého procesu jí napomohou různé nástroje; pro malé a střední podniky je připraven zjednodušený postup. Doufáme, že tato iniciativa povede ke skutečné kulturní výměně a že bude prospěšná pro všechny aktéry potravinářského dodavatelského řetězce.

04 PROČ SE PŘIPOJIT? EXISTUJE HNED SEDM DŮVODŮ:

DOBRÉ JMÉNO – Přistoupením k dobrovolnému rámci dáte svým zákazníkům, dodavatelům a ostatním důležitým aktérům najevo, že jste odhodláni budovat korektní vztahy v rámci celého potravinářského dodavatelského řetězce.

DOBROVOLNOST – Často se ukáže, že dobrovolné aktivity jsou rychlejší a méně nákladné než oficiální regulace. J ako signatářská společnost se můžete dobrovolně zavázat k dodržování korektních obchodních vztahů při své každodenní práci s ostatními aktéry potravinářského dodavatelského řetězce.

RYCHLOST – Nemusíte čekat léta na to, až legislativa najde řešení pro nekorektní obchodní praktiky – přistoupením k tomuto dobrovolnému programu můžete už teď získat rychlou a funkční alternativu.

SPECIFIČNOST – Seznam správných obchodních praktik i implementační rámec vypracovaly společnosti působící v potravinářském dodavatelském řetězci pro své vlastní potřeby. B udete tedy využívat systém sestavený na míru Vašim potřebám a specifikům.

EVROPSKÝ ROZSAH – Stejná pravidla budou platit pro všechny signatářské společnosti v celém dodavatelském řetězci v rámci celé EU.

TRANSPARENTNOST – Bez ohledu na velikost Vaší společnosti Vám bude k dispozici jasný postup, který Vám umožní přístup ke stanovenému souboru možností řešení sporů.

PODPORA – Podpisem získáte přístup k sadě podpůrných materiálů, které usnadní implementaci Vašich závazků např. k nástroji pro sebehodnocení, modulům e-learningu, vyhrazeným webovým stránkám atd.

05 KDO K INICIATIVĚ JIŽ PATŘÍ?

Doposud přistoupilo k iniciativě „The Supply Chain Initiative“ 97 společností, představujících dohromady celkem 735 poboček.